ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

 

Παρά τα άθλια σχόλια αδαών και κακοπροαίρετων που με ανάγκασαν να κατεβάσω από το επίσημο site της ΟΔΥΕ σχετικές οδηγίες και για διευκόλυνση όσων εργαζομένων συναδέλφων, που είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι ασχολούνται με τον υπολογισμό υπερωριών, υπολογισμό και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, υπολογισμό εκλογικού κ.λ.π. και μετά από αλλεπάλληλα σχετικά δικά σας αιτήματα, σας θέτω υπόψη σχετικές και πάλι οδηγίες και παραδείγματα. Αγνοείστε αυτούς τους αδαείς ασκούντες κριτική επί παντός στον επίσημο «μαυροπίνακα - διαδικτυακό σχολιαστή» της ΟΔΥΕ. Επειδή κυκλοφορούν τα σχέδιά μου αυτά είτε αυτούσια είτε τροποποιημένα, από πονηρούς χωρίς να αναφέρουν την πηγή, σας τα επαναδιατυπώνω με την δέσμευση ότι πάντα θα προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ παρά την αντίδραση αδαών και κακοπροαίρετων. Όσοι δεν τα θέλουν ας μην τα χρησιμοποιών ας φτιάχνουν τα δικά τους.
 

1ο αρχείο: Από 1.9.2017 Σχ. κρατ. εκλ. και υπ.ριών (1.6.2016-31.5.2019)

2ο αρχείο: ΔΙΟΡ. ΜΕΤΑ ΤΟ 2011 ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

3ο αρχείο: ΜΕΤΑ ΤΟ 2011 ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΤΗ

4ο αρχείο: ΠΡΙΝ ΤΟ 1993 ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

5ο αρχείο: ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 93 -10

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Υπάρχουν τέσσερα σχέδια που αναφέρονται στον κατάλληλο υπολογισμό ανάλογα με την αρχική ασφάλιση του καθενός, την οποία θα αντλήσετε από τις μισθοδοσίες του καθενός που υπολογίζετε.
Αν γράφει > 93 είναι μετά το 93 ασφαλισμένος.
Αν γράφει < 93 είναι παλιός ασφαλισμένος.
Αν έχει κρατήσεις σύνταξης υπέρ του Ταμείου Νομικών είναι μετά το 2011.
Από τις δόσεις των 36 πολλαπλασιάζοντας ΒΜ, ΠΑ, ΤΔ και ΧΡ/ΜΑ επί 36 και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στο συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά τον καθένα. Βάζετε την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής και την ηθική βλάβη και ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα. Ταυτόχρονα βγαίνουν και οι βεβαιώσεις αποδοχών για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον επόμενο χρόνο.
Στη β΄σελίδα υπάρχουν οι κωδικοί απόδοσης ΕΑΠ για την δημιουργία xml αρχείου.
Όσον αφορά τις υπερωρίες , παραθέτω επίσης σχέδια κρατήσεων μαζί με το ωρομίσθιο ανά κατηγορία.
Για τους προσλαμβανόμενους με σχέση Ορισμένου Χρόνου επιτυχόντες προς πρόσληψη νέους συναδέλφους πρέπει να πάρετε ΑΜΕ εργοδότη από το ΙΚΑ, καθώς και κωδικούς για να αναγγείλετε την πρόσληψη στο ΥΕΚΑ.
 

Είμαι στη διάθεσή σας.
Ανδρέας Πάσχος

2108840829 & 2108843209