ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

Δ/ΝΣΗ: Λ.ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85

Τ.Κ. 115 24

ΤΗΛ.: 210-6915658

ΦΑΞ: 210-6962209

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Μετά από το έγγραφο με αρ.πρωτ. 85/22-1-2013 προς την Γενική Επίτροπο της Επικράτειας και με κοινοποίηση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωστοποιούμε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. πρωτ.2/27166/0022/19-3-2013.

 

Για το Δ.Σ.

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΠΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΜΙΣΘΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Α

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα

Πληροφορίες: Θ. Μυλωνά, Τηλέφωνο: 210 - 33 38 218

 

Αθήνα, 19. 3.2013

Αρ. Πρωτ. 2/27166/0022

Σχετ.2/19211/0022, 2/20581/0022

 

ΠΡΟΣ1. Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Γραφείο Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, 3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, Γραφείο Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, Λ. Ριανκούρ 85 Τ. Κ. 11524 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο Υπουργού (σχ. 02047/15.2.2013, 03027ΕΞ2013/11.3.2013)

 

Θέμα: Παρέχονται πληροφορίες

Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 659/13.2.2013 έγγραφό σας

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

Τα μισθολογικά αιτήματα ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, εξετάζονται κάθε φορά με γνώμονα και το ενδεχόμενο επέκτασης τυχόν ευνοϊκότερης μεταχείρισης και σε άλλες κατηγορίες που εκτελούν παρόμοιες υπηρεσίες, εν όψει και των δεδομένων δημοσιονομικών συνθηκών.

 

Ειδικότερα για τις επιδόσεις που πραγματοποιούν οι επιμελητές πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, εισαγγελιών και Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την καταβολή εξόδων κίνησης για τις εντός έδρας μετακινήσεις τους, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του ν.2685/1999, για το αντίτιμο εισιτηρίων ή κάρτας απεριορίστων διαδρομών, καθώς και για τις τυχόν εκτός έδρας, οι αντίστοιχες διατάξεις του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση προώθησης νομοθετικής ρύθμισης, παρακαλούμε να εξετασθεί η συνάρτηση του χορηγούμενου ποσού με τον αριθμό των πραγματοποιούμενων μετακινήσεων για επιδόσεις, χωρίς παράλληλη εφαρμογή και του άρθρου 5 του ν 2685/1999 και πάντως μέχρι του ορίου του ποσού που καταβαλλόταν την 31.10.2011 (47,52€)

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α. Π. Ξένος