ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ. - FAX: 210-4582150

 

Πειραιάς, 30-03-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει την χαρά να σας ενημερώσει ότι την 29-3-2012 εκδόθηκε από το Α΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά απόφαση αναστολής του Ν 4024/2011 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ) επί αιτήσεως ακυρώσεως μέλους του Δ.Σ του Συλλόγου μας με αριθμό δημοσίευσης 83/29-03-2012.

 

Το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής:

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως, την βαθμολογική κατάταξη και τη μισθολογική ένταξη του αιτούντος που έγινε με την ΙΒΟ100/α/α 192/13-12-2011 υπηρεσιακή βεβαίωση του Τμήματος Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 20 Μαρτίου 2012.

Εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 29-03-2012.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τώρα βρισκόμαστε εν αναμονή των κινήσεων της Κυβέρνησης δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί, ή καθοιονδήποτε τρόπο, να καταστρατηγηθεί η παραπάνω απόφαση προστατεύοντας την με κάθε μέσο ποινικό ή αστικό. Ευχαριστούμε για την στήριξη σας στις προσπάθειες του Δ.Σ και σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ