ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ. - FAX: 210-4582150

 

Πειραιάς, 27-11-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει ότι σήμερα εκδόθηκε η με αριθμό 176/2012 απόφαση του Α1 Ακυρωτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο) του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία απορρίπτεται η Αίτηση ανάκλησης του κ.Υπουργού Δικαιοσύνης επί της Απόφασης Αναστολής του Μισθολογίου-Βαθμολογίου (83/2012). [Η απόφαση είναι στη διάθεση όλων].

 

Με τη σημερινή απόφαση:

α) εξαντλούνται τα ένδικα μέσα του κ. Υπουργού (κατά της αναστολής) και είναι πλέον υποχρεωμένος να την εκτελέσει άμεσα. Αν καθυστερήσει θα υπάρξει, από τη μεριά μας, προσφυγή εναντίον του στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

β) ολοκληρώνεται ο φάκελος της υπόθεσης στο Σ.τ.Ε. και είμαστε σε αναμονή προσδιορισμού ημερομηνίας συζήτησης της Πρότυπης Δίκης για την πλήρη εξαίρεση των Δικαστικών Υπαλλήλων από το ν.4024/2011.

 

Επί τη ευκαιρία απευθύνουμε προς το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. το ερώτημα αν θα συμπαραταχθεί πλήρως μαζί μας ή όχι. Δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό που αρχίσαμε έστω και μόνοι μας.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ