ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ. - FAX: 210-4582150

 

Πειραιάς, 24-05-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας ενημερώνει, ότι διαφωνεί με την απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. να προσφύγει γενικά και αόριστα κατά του Ν.4024/2011 και Α Ρ Ν Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε να συμμετάσχουμε στις κινήσεις και τις τακτικές που έχουν απώτερο σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων στο επερχόμενο Συνέδριο καθώς και την παγίδευσή του.

 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η θητεία του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. έχει Λ Η Ξ Ε Ι και δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις τέτοιου επιπέδου, που δεσμεύουν και το επόμενο Δ.Σ., που θα προκύψει από το Συνέδριο. Σε σχέση δε με την προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. επισημαίνουμε  τα εξής:

Επίσης τονίζουμε ότι:

Η νέα προσυνεδριακή κίνηση της Ο.Δ.Υ.Ε. δημιουργεί επίσης την απορία για το αν θα συμπεριληφθούν στο δικόγραφο [που σκοπεύει να καταθέσει χωρίς να το έχει δει ούτε το Δ.Σ.] όσοι απασχολούνται στα Δικαστήρια με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), κατά παράβαση του Συντάγματος, με πιθανό αποτέλεσμα να ακυρώνουν μόνοι τους «οι επαΐοντες» το δικόγραφο.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εμείς μένουμε σταθεροί στην τακτική που έχουμε αποφασίσει και εκτελούμε με συνέπεια.

 

Αγωνιστικά,

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ