ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ. - FAX: 210-4582150

 

Πειραιάς, 22-10-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στην συνεδρίασή του της 19ης-10-2012 αποφάσισε ομΟφωνα, να διαφωνήσει με την απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., το οποίο αποδέχτηκε πρόταση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης να επανέλθουμε στους παλιούς βαθμούς (προ ν.4024/2011), χωρίς όμως να επανέλθουμε ταυτόχρονα και στους παλιούς μισθούς.

 

Η διαφωνία μας εντοπίζεται στα εξής σημεία:

 

- Η πρόταση του κ. Υπουργού ποτέ δεν εμφανίστηκε σε κείμενο (μόνο το πλήρες κείμενο μπορεί να μπει σε συζήτηση, αφού εκτιμηθεί τι παράγει).

 

- Η επαναφορά στους παλιούς βαθμούς απλά και χωρίς την πλήρη εξαίρεσή μας από το Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο, παράγει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι λύνει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

 

1. Δ.Ε. που επανέρχεται στο βαθμό Β΄, δεν θα μπορεί να εξελιχθεί πέραν από αυτόν, αφού επόμενο άρθρο του ν.4024 ορίζει αυτόν ως καταληκτικό βαθμό.

2. Π.Ε. που επανέρχεται στο Β΄ ή Γ΄ βαθμό θα εξελιχθεί με ποσοστώσεις που ορίζονται στο ν.4024, ενώ όλοι οι προηγουμένως προσληφθέντες θα έχουν εξελιχθεί ακώλυτα.

3. Αυτή η αποδοχή σημαίνει αποσύνδεση του Βαθμού από το Μισθό και διευκολύνει την Κυβέρνηση ακόμα και στην περίπτωση που τα Δικαστήρια αποφασίσουν ότι κακώς ενταχθήκαμε στο ν.4024 να μας κρατά καθηλωμένους.

4. Ο υπηρεσιακός έλεγχος εξακολουθεί να ασκείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

5. Μένουν σε ισχύ οι αξιολογήσεις και μπορούν να επανέλθουν οι απομακρύνσεις, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε εύκολα.

6. Νεοεισερχόμενοι ή μεταταγέντες σε ποιον βαθμό θα κατατάσσονται και πώς θα εξελίσσονται;

7. Διευκολύνει το Υ.Δ. να προχωρήσει σε αποστολή ερωτημάτων των Διευθυντών χωρίς προβλήματα.

 

- Η λογική του να κάνουμε πράγματα, βήμα-βήμα, είναι η λογική, που επικράτησε στο Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. και αποφασίστηκε να κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω, αφού με αυτήν την απόφαση παύουμε να απαιτούμε την πλήρη εξαίρεσή μας από το Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο (Αν όπως κάποιοι λένε, η Κυβέρνηση έτσι αναγνωρίζει την Συνταγματική διαφοροποίηση, γιατί δεν μας εξαιρεί πλήρως, όπως λέμε εμείς;)

 

Δεν μπορούμε να καθορίζουμε τα αιτήματα του Κλάδου ανάλογα με τις προθέσεις της Κυβέρνησης και της Τρόικας.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες λέγεται ότι εξαιρεθήκαμε από την παρακράτηση της τρίτης δόσης της διαφοράς του Μισθολογίου. Εμείς λέμε αντί να πανηγυρίζουμε, να πάει το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. να ζητήσει η ρύθμιση να αφορά και εμάς, γιατί σύμφωνα με απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή (ερώτηση Βορίδη) δεν μας συμπεριλαμβάνει.

 

Επίσης, για το θέμα των 176€ στο Σ.τ.Ε. έγινε η διάσκεψη της Ολομέλειας και περιμένουμε να δημοσιευτεί η απόφαση, για να την διαβάσουμε και αφού συζητήσουμε με τους Νομικούς Συμβούλους του Συλλόγου να εκδώσουμε ανακοίνωση και να καλέσουμε Γ.Σ. (Δεν κάνουμε κινήσεις με ενημέρωση από πληροφορίες).

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ως Δ.Σ του  Συλλόγου πήραμε ΟΜΟΦΩΝΑ την απόφαση να προτείνουμε στο Δ.Σ της Ο.Δ.Υ.Ε  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, που η μορφή τους θα προέλθει ύστερα από Γενικές Συνελεύσεις των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων, ή Δημοψηφίσματα. Όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις ενός μικρού Συλλόγου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πάντα προσπαθούμε «το καλύτερο με τον καλύτερο τρόπο».

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ