ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ. - FAX: 210-4582150

 

Πειραιάς, 17-12-2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, σας ενημερώνει ότι η πρότυπη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσδιορίστηκε στην Ολομέλεια για την 1-3-2013.

 

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση σε Γενική Συνέλευση που θα οριστεί πριν την δικάσιμο.

 

Για το Δ.Σ.

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ