ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Πειραιάς, 15-05-2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας ενημερώνει ότι στις 17-5-2013 ημέρα Παρασκευή ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου κατά του Ν.4024/2011.

 

Επίσης ανακοινώνουμε διακοπή εργασιών από 09:00 έως 12:00 και καλούμε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να βρίσκονται στο ΣτΕ το αργότερο 09:30

 

Για το Δ.Σ.

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ