ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Πειραιάς, 11/12/2012

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Προς:

1.      Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

2.      Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

3.      Ένωση Διοικητικών Δικαστών

4.      Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Σ.τ.Ε.

5.      Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου

6.      Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ.

7.      Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Με έκπληξη διαβάσαμε τον Ν. 4093/2012, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012) και την εγκύκλιο ΑΔΑ Β45ΝΧ-ΦΚΧ, όπου διαπιστώσαμε ότι με ¨ανώδυνες¨ διατυπώσεις εντάσσουν ουσιαστικά τους Δημόσιους Λειτουργούς στην Γενική Δημόσια Διοίκηση. Είναι σαφές δικαίωμα του Κράτους να αντιμετωπίζει κατά το δοκούν τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές ή τους Ιερείς. Το να αντιμετωπίζει όμως τους πάντες (εξαιρουμένων βεβαίως των κ.κ. Βουλευτών) όπως ακριβώς τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσδιορίζει το τι ακριβώς έχουν οι κυβερνώντες ως σκέψη στην πίσω μεριά του μυαλού τους.

 

Εμείς, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, «ζήσαμε» πρώτοι την στην πράξη ένταξή μας στη γενική δημόσια διοίκηση, παρά τη  Συνταγματική κατοχύρωσή μας, πράγμα που μας έχει οδηγήσει σε προσφυγές στο Σ.τ.Ε., αλλά και μας έχει αναγκάσει να καταθέτουμε δικόγραφα κατά κάθε πράξης εφαρμογής των νόμων που αντισυνταγματικά μας περιλαμβάνουν.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Οι αγώνες μας δεν εντοπίζονται πλέον αποκλειστικά στην προάσπιση των οικονομικών μας συμφερόντων. Έχει κυρίως να κάνει με την εφαρμογή του Συντάγματος και την διαβλεπόμενη κατάργηση στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών, ως μια κατ’ αρχήν προσπάθεια η οποία θα οδηγήσει στην αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η Νομοθετική εξουσία αυτοανακηρύσσοντας τον εαυτό της ως τη μόνη εξουσία βαδίζει σε επικίνδυνες ατραπούς. Στους καιρούς, που ζούμε, έχετε το τεράστιο καθήκον να αντιμετωπίσετε αυτά, που συμβαίνουν αναλαμβάνοντας το  ρόλο που κάθε σύγχρονο Σύνταγμα αναθέτει στην Δικαστική Εξουσία. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το ισότιμό της με τις υπόλοιπες εξουσίες είναι ένα  πλέγμα που, όπως περιγράφεται στο Σύνταγμα, μας περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Από αυτή τη θέση μας ορμώμενοι, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε, τόσο εσάς όσο και την Ομοσπονδία μας στη συγκρότηση μιας διαρκούς επιτροπής (η οποία πιθανόν να πρέπει να συμπεριλάβει και καθηγητές του Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου) με σκοπό να αντιμετωπίσουμε όσα κάποιοι απεργάζονται σε βάρος της Δικαιοσύνης, ως πλήρως ανεξάρτητης εξουσίας, η οποία αποτελεί πλέον όχι την τελευταία, αλλά τη μόνη καταφυγή του πολίτη σε όσα του συμβαίνουν σήμερα, αλλά και όσα θα του συμβούν αύριο.

 

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ