ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου δημοσιοποιεί την γνωμοδότηση της κας Σιούτη, την οποία θέτει στην διάθεση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. προς αξιολόγηση και αξιοποίηση.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζίνας Δημήτριος Μαντζάρας Απόστολος