ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Πειραιάς, 04-01-2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει για τα εξής:

1. Ορίστηκε και το δεύτερο δικόγραφο του Συλλόγου ως δεύτερη πρότυπη δίκη στο Σ.τ.Ε., με αριθμό πράξης της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.1 του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3900/2010, 43/2012. Αυτό το δικόγραφο κατατέθηκε αμέσως μετά το αίτημα ανάκλησης αναστολής του Υπουργού Δικαιοσύνης και στρέφεται ευθέως κατά της αντισυνταγματικότητας του Ν.4024/2011).

 

2. Μας απέστειλε προσφορά το ΚΤΕΟ Autovision για τα μέλη του Συλλόγου, η οποία έχει ως εξής:

Ε.Ι.Χ.:44,00€

Κ.Ε.Κ. (Μεμονωμένη) 8,00€ Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η Κ.Ε.Κ. και ο Φ.Π.Α.

 

Για το Δ.Σ.

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ