ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Τηλ. - FAX: 210-4582150

 

 

Πειραιάς, 01-12-2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας ενημερώνει ότι σήμερα, από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, χορηγήθηκε Προσωρινή Διαταγή επί Αιτήσεως Αναστολής και Ακύρωσης κατά πράξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία ετίθετο σε Προσυνταξιοδοτική Διαθεσιμότητα (άρθρο 33 Ν. 4024/2011) Δικαστικός Υπάλληλος.

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεχίσει να ενεργεί κατά της εφαρμογής του Αντισυνταγματικού Νόμου κατά το μέρος που αυτός αφορά τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ