ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Πολυνομοσχέδιο για τη Δικαιοσύνη