Η ΟΔΥΕ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ. * Του Γιάννη Τσιμπουκίδη.

Η ύπαρξη και δράση της ΟΔΥΕ είναι μια μεγάλη κατάκτηση όχι μόνο του κινήματος των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και συνολικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος. Χωρίς υπερβολή, αν δεν υπήρχε η ΟΔΥΕ, πολλά δικαιώματα των δικαστικών υπαλλήλων θα είχαν φαλκιδευτεί. 
Αποτιμώντας λοιπόν τη δράση της ΟΔΥΕ, θα την χαρακτηρίζαμε ως θετική, παρά τα όποια προβλήματα δυσλειτουργίας ή λάθη παρατηρούνται στην ιστορική της πορεία.
Αυτή την ιστορική πορεία της ΟΔΥΕ μέσα στις δεκαετίες που προηγήθηκαν, αλλά και στα χρόνια που έρχονται, θα πρέπει να την δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία: Η παγκοσμιοποίηση είναι το φαινόμενο εκείνο που καθορίζει τις εξελίξεις στην διεθνή οικονομία και πολιτική, τις τελευταίες δεκαετίες. Η διεθνοποίηση των παραγωγικών σχέσεων είναι στενά συνυφασμένη με τη διεθνοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Όπως λοιπόν παγκοσμιοποιείται το κεφάλαιο, παγκοσμιοποιείται και η μισθωτή εργασία. Έτσι, είναι πρώτιστο καθήκον για τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας να απαντούν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όχι μόνο σε στενά πλαίσια, αλλά και σε διεθνή.

Στην Ευρώπη ήδη από το 1967, έχει ιδρυθεί και αναπτύσσει εξαιρετική δραστηριότητα, η οργάνωση EUROPAISCHE UNION RECHTSPFLEGER (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΕΕΔΥ {E.U.R.}. H ΕΕΔΥ {E.U.R.} ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Γερμανών και Αυστριακών συναδέλφων. Διαθέτει καταστατικό, αποτελούμενο από 27 άρθρα και 3 παραρτήματα. Την ιδιότητα του πλήρους μέλους την έχουν 18 Ομοσπονδίες από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Νορβηγία).
Συνδεδεμένα μέλη είναι Ομοσπονδίες από: Βραζιλία, Χιλή, Ιαπωνία, Μαρόκο, Τυνησία, Μάλι, Ζαϊρ και Ν.Κορέα.
Επίσης, στην ΕΕΔΥ {E.U.R.}, συμμετέχουν και μέλη σε ατομική βάση.

Η ΕΕΔΥ {E.U.R.} διαθέτει 4 όργανα: 1) Το Συνέδριο, 2) Την Προεδρία, 3) Το Γραφείο (τα μέλη του Γραφείου εκλέγονται από τα πλήρη μέλη για 3 χρόνια) και 4) Το Συμβούλιο των Σοφών.
Η ΕΕΔΥ {E.U.R.} έχει υιοθετήσει δύο πολύ σημαντικά κείμενα: Την Πράσινη Βίβλο αρχικά και το 2016 τη Λευκή Βίβλο, όπου λεπτομερώς περιγράφονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, αλλά και η ιδιαίτερη συμβολή του δικαστικού υπαλλήλου στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης όχι μόνο στα εθνικά πλαίσια αλλά και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. (Να σημειώσω ότι πολύ πρόσφατα έλαβε χώρα (26-29/09/2018) η Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΥ {E.U.R.}, στο Βουκουρέστι.).

Η πολύπλευρη δραστηριότητα της ΕΕΔΥ {E.U.R.} μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία της ΟΔΥΕ, η οποία μόνο κέρδος θα έχει από τη συμμετοχή της σε αυτή. Γι αυτό είναι αδήριτη ανάγκη η ένταξη της ΟΔΥΕ στην ΕΕΔΥ {E.U.R.}, με την ιδιότητα του πλήρους μέλους. Έτσι, η ΟΔΥΕ θα διευρύνει τους ορίζοντες δράσεις της, θα ανταλλάσσει εμπειρίες με άλλες Ομοσπονδίες και δικαστικούς υπαλλήλους και θα συντονίζει πανευρωπαϊκά τη δράση της, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό στις παρούσες συνθήκες. Θα είναι όμως κυρίως (η ΟΔΥΕ) συνδιαμορφωτής των εξελίξεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα πλέον, αφού θα μπορεί μαζί με τις άλλες οργανώσεις να δρα στα πλαίσια που μόλις περιέγραψα: Γιατί στην πάλη που διεξάγουμε σε εθνικό επίπεδο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των δικαστικών υπαλλήλων δεν θα είμαστε πια μόνοι. Θα συνδιαλεγόμαστε με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας και θα συναποφασίζουμε τα βήματα όχι μόνο του Ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού κινήματος των δικαστικών υπαλλήλων. (Συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, ανάληψη κοινών ευρωπαϊκών δράσεων.).
Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαία η ίδρυση, εκ μέρους της ΟΔΥΕ, τμήματος Διεθνών Σχέσεων, το οποίο θα καθοδηγείται από το ΔΣ της και θα αποτελείται από συναδέλφους που έχουν άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας και διαθέτουν συνδικαλιστική εμπειρία. Παράλληλα το τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τις Ομοσπονδίες των άλλων χωρών που συμμετέχουν στην ΕΕΔΥ {E.U.R.} με την ανάπτυξη διμερών επαφών, πράγμα που θα συντελέσει στην περαιτέρω αναβάθμιση του διεθνούς κύρους της ΟΔΥΕ.
Η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της ΟΔΥΕ, είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα, αλλά πάνω απ' όλα είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας για τη δράση της ΟΔΥΕ. Η ΟΔΥΕ θα συνδυάζει πλέον την πάλη σε εθνικό επίπεδο με την πάλη σε διεθνές, ευρωπαϊκό επίπεδο: << ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΘΝΙΚΑ - ΔΡΩ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ>>, πρέπει να είναι από δω και πέρα το σύνθημα που θα σηματοδοτεί επιγραμματικά τη διεθνή διάσταση στην ιστορική πορεία της Ομοσπονδίας μας.

* Ο Γιάννης Τσιμπουκίδης είναι δόκιμος δικαστικός υπάλληλος, του κλάδου ΠΕ Γραμματέων, υπηρετών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και επίτιμος δικηγόρος (ΔΣΑ).