ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΙΡΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΘΕΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Με αίσθημα ευθύνης απευθύνομαι σε εσάς σήμερα αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι για να ανταλλάξω μαζί σας κάποιες σκέψεις αναφορικά με το ρόλο και τη συμπεριφορά των δικαστικών υπαλλήλων-  εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Σκοπός είναι να επισημάνω τις υποχρεώσεις που έχει ο δικαστικός υπάλληλος-μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου και να αναφερθώ σε ποιες πράξεις και ενέργειες οφείλει να αποφεύγει και να προσέχει.

Το καθήκον είναι η διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης του θέματος που απασχολεί τον δικαστικό υπάλληλο που προσφεύγει στο υπηρεσιακό συμβούλιο και αυτό επιτυγχάνεται από το σεβασμό της αρχής της ισότητας των όπλων και των ίσων ευκαιριών παρουσίασης της υπόθεσής του.

Η  δίκαιη αντιμετώπιση του δικαστικού υπαλλήλου-προσφεύγοντος ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου είναι η ύπαρξη ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αντικειμενικού εκπροσώπου-δικαστικού υπαλλήλου που όχι μόνο θα πρέπει να έχει αυτές τις ιδιότητες, αλλά θα πρέπει να φαίνονται σε όλους τους καλόπιστους και καλά πληροφορημένους λογικούς και συνετούς παρατηρητές ότι τις έχει. Η αμεροληψία δεν συναρτάται μόνο με υποκειμενικά αλλά και με αντικειμενικά κριτήρια. Η ύπαρξη της προκατάληψης ανατρέπει τη δίκαιη αντιμετώπιση του θέματος.

Μια ορθή απόφαση που φέρει τα εξωτερικά γνωρίσματα της αντικειμενικότητας εξυπηρετεί την ανθρώπινη δικαιοσύνη και αίρει το αίσθημα της αδικίας.

Οι εκπρόσωποι-δικαστικοί υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα για να έχουν την εμπιστοσύνη όλων των δικαστικών υπαλλήλων και να διασφαλίζουν την ισότητα σύμφωνα με τον Κώδικα.

Οι σχέσεις των δικαστικών υπαλλήλων και των εκπροσώπων-μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων πρέπει να βασίζονται στην ευγένεια και τον αμοιβαίο σεβασμό προκειμένου να διαφυλάσσεται η αμεροληψία και η εικόνα της αμεροληψίας του εκπροσώπου δικαστικού υπαλλήλου.

Όταν ακούς ευγενικά και υπομονετικά, απαντάς σοφά, σκέπτεσαι σοβαρά και αποφασίζεις αμερόληπτα.

Οι εκπρόσωποί μας στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να αποφασίζουν σύμφωνα με το σωστό και το δίκαιο και όχι σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και σκοπιμότητες.

Οι ευγενείς φιλοδοξίες είναι θεμιτές στη διεκδίκηση μιας θέσης στα υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά δεν πρέπει να επιδιώκουμε την αυτοπροβολή και να χρησιμοποιούμε ακραίες θέσεις.

Οι εκπρόσωποί μας στα υπηρεσιακά συμβούλια οφείλουν να θωρακίσουν τον εαυτό τους με μετριοπάθεια, αυτοσεβασμό και αίσθημα ευθύνης προκειμένου να ανταποκριθούν επάξια στο δύσκολο και επίπονο έργο τους.

Με αυτές τις σκέψεις  θέτω την υποψηφιότητά μου στο πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου στην κρίση του εκλογικού μας σώματος.

Επιθυμώ να αναφέρω  και να κλείσω την επικοινωνία μας ότι κάτω από τις ακραίες αντίξοες και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας μας, δεν θα υποκύψω στον πειρασμό της ανάληψης προσωπικών δεσμεύσεων και υποσχέσεων έναντι οποιουδήποτε από εσάς, προκειμένου να πετύχω τη στήριξη ενός εκάστου, γιατί δεν συνάδει  με την αντικειμενική και ανεξάρτητη ατομική διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.

Για το μόνον όμως που μπορώ να δεσμευτώ και γνωρίζω ότι μπορώ να πετύχω, γιατί αποτελεί προσωπική θέση ζωής, είναι η προστασία κάθε συναδέλφου ατομικά και όλων συνολικά από κάθε είδους άδικες βολές, διαβολές, διώξεις και αδικίες, καθώς και μια ανθρώπινη αντιμετώπιση και συμπεριφορά στο πρόβλημα και στην ανάγκη του κάθε συναδέλφου.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 17:00.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΜΕ Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ή Β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ή  Γ)ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.