Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

         

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε σχέδιο αίτησης που πρέπει να υποβληθεί από τον καθένα μας προσωπικά (ή με εξουσιοδότηση) προς την ΔΟΥ που ανήκει, υποχρεωτικά μέχρι ΑΥΡΙΟ 31-12-2013 και αφορά αίτημα επιστροφής της εισφοράς Αλληλεγγύης 2% και της εισφοράς του άρθρου 29 Ν.3986/2011 για τα εισοδήματα του 2011. Το αίτημα αυτό βασίζεται σε σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από το Σ.τ.Ε. και η προθεσμία της 31-12-2013 είναι το όριο(διετία) για την μη παραγραφή του αιτήματος.

 

Δυστυχώς λυπούμαστε πολύ που το όλο θέμα «δεν άγγιξε» καθόλου τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΟΔΥΕ αλλά και της ΑΔΕΔΥ και φτάνουμε στο «παρά πέντε» της παραγραφής για να μπορέσουμε με δικές μας προσπάθειες και διασταύρωση πληροφοριών από συναδέλφους, να σας ενημερώσουμε έστω και σήμερα. Πιστεύουμε, τουλάχιστον, οι περισσότεροι συνάδελφοι να προλάβουν να υποβάλουν την αίτηση αυτή.

 

Με την ελπίδα ότι τη χρονιά που έρχεται θα μπορέσουμε με διαρκή αγώνα να δικαιώσουμε το όραμά μας και η πατρίδα μας να απαλλαγεί από όλους αυτούς που φυλάκισαν τις ζωές μας, σας στέλνουμε και πάλι τις καλύτερες ευχές μας για ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟ 2014.

 

Αθήνα, 30-12-2013

ΓΙΑ ΤΟ Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι  Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

Συνημμένα: Σχέδιο αίτησης