Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»

"Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση" - Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Γνωστοποιούμε προς τους συναδέλφους την δυνατότητα που έχουν να υποβάλουν στο ΤΕΑΔΥ αίτηση για χορήγηση προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών μέχρι του ποσού των τριών (3) ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών και κατ΄ ανώτερο ποσόν 5.000 €, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 3,65% και αποπληρωμή σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση από τον μισθό τους.

 

Για τον λόγο αυτό επισυνάπτουμε συνημμένα:

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΔΥ (4 σελίδες - αρχείο Word):

Αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις χορήγησης του δανείου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο τρόπος εξόφλησης και το επιτόκιο, καθώς και η διαδικασία εκταμίευσης.

 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (2 σελίδες - αρχείο pdf):

Θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα (1η σελίδα της αίτησης) με όλα τα στοιχεία και να σταλεί μαζί με τα υπόλοιπα αναφερόμενα δικαιολογητικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 1-9-2013 (ημερομηνία ταχυδρομείου), στην διεύθυνση:

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Δανείων

Φιλελλήνων 13-15

Τ.Κ.10557- ΑΘΗΝΑ

 

Ο χρόνος είναι μικρός, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει το περιθώριο να ωφεληθούν από το χαμηλότοκο αυτό δάνειο συνάδελφοι που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

 

Συνάδελφοι, μέσα από τις κατά καιρούς προτάσεις μας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, που έχουμε καταθέσει και εγγράφως, έχουμε επισημάνει την ανάγκη στήριξης των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και την αναζήτηση τρόπων ανακούφισής τους. Δυστυχώς όμως το Προεδρείο της ΟΔΥΕ περί άλλα τυρβάζει και έτσι για μια ακόμη φορά πιάστηκε στον ύπνο, αφού ενώ στην ανακοίνωση - ενημέρωση με αριθ. πρωτ. 24/25-5-2013 λέει επί λέξει: «…8. Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την αλλαγή του νομικού καθεστώτος του ΤΕΑΔΥ για να μπορέσει να λειτουργήσει και να ενισχύει συναδέλφους που έχουν ανάγκη, καθόσον την τελευταία 3ετια έχει δημιουργηθεί νομικό κενό στη λειτουργία του λογαριασμού και δεν μπορεί να εκταμιεύσει ποσά για ενίσχυση συναδέλφων, με ταυτόχρονη διεύρυνση σκοπών και πηγών εσόδων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του», δεν πήρε χαμπάρι (για τέτοιο συντονισμό μιλάμε!!!), ώστε να ενημερώσει με ανακοίνωσή του έγκαιρα τους συναδέλφους και για την συγκεκριμένη δυνατότητα λήψης δανείου και την καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης(1-9-2013).

 

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.» -

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι