Ομιλία του κ. Παναγιώτη Ιωακειμίδη στο Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. (Βόλος, 23-25 Οκτωβρίου 2014)