Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-«Αγωνιστική Ενιαία

Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

 

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, με το οποίο ασχοληθήκαμε σαν παράταξη από τον Φεβρουάριο του 2012 (δείτε λίγο παρακάτω), είναι σήμερα επίκαιρο. Η κυβέρνηση έστω και συρόμενη φέρνει το θέμα στη Βουλή.

 

Τελικά, η ΟΔΥΕ πρέπει να ασχολείται και με τα μείζοντα εθνικά θέματα και όχι μόνο με τα του οίκου μας.