Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση» - Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

Π Ρ Ο Σ

τα Απερχόμενα Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για ορισμό προσωρινής Διοίκησης στην Ο.Δ.Υ.Ε.»

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

 

με την παρούσα η παράταξη του ΕΝΙΑΙΟΥ και τα εκλεγμένα (απερχόμενα) μέλη της στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ ζητάμε τον ορισμό προσωρινής Διοίκησης για την Ομοσπονδία μας.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι: α.) Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και του Προεδρείου της έχει λήξει. β.) Από την λήξη της θητείας τους και έπειτα καμία πλέον απόφαση αυτών παράγει έννομο αποτέλεσμα, είναι άκυρη και μη νόμιμη.

 

Πρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι ομοίως έχει λήξει και η θητεία της Ελεγκτικής  Επιτροπής της ΟΔΥΕ . Κατά συνέπεια κάθε γενόμενη δαπάνη (πλην των απολύτως απαραιτήτων εξόδων λειτουργίας του γραφείου της) δεν είναι νόμιμη.                                

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Αθήνα, 3 Σεπτέμβρη 2014

 

Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-Συνεργαζόμενοι

Δικαστικοί Υπάλληλοι