ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ