ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Email: dake.odye@gmail.com facebook: ΔΑΚΕ ΟΔΥΕ  http://dakeodye.blogspot.com

 

Αθήνα, 25.09.2013

 
 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου

Κοιν.: 1. Γενικό Γραμματέα του ως άνω Υπουργείου, Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο

           2. Ο.Δ.Υ.Ε.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ

(οι οποίες εξοικονομούν εργατοώρες και κονδύλια)

 

Κύριε Υπουργέ,

Τον τελευταίο χρόνο τα Ειρηνοδικεία της χώρας και κατ΄επέκταση και οι συνάδελφοι που εργάζονται σ΄ αυτά, έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων. Μεταξύ των υποχρεώσεων τους είναι και η τήρηση στη δικογραφία επί της οποίας  εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, αντιγράφου της έκθεσης επίδοσης, έτσι ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι του «Τειρεσία» να αντλούν στοιχεία για τους οφειλέτες που καταχωρούν στα αρχεία του «Τειρεσία». Η παραπάνω υποχρέωση επιβαρύνει τους συναδέλφους με χρόνο και κόπο, αφού είναι υποχρεωμένοι να αναζητούν, από τις χιλιάδες των διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί, το σχετικό φάκελο για να επισυνάψουν το αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης που τους προσκομίζουν οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, αλλά και την υποχρέωση τους να εξυπηρετούν και τους αρμοδίους του «Τειρεσία» κατά τη συλλογή στοιχείων.

Θεωρούμε ότι πρέπει με μια αλλαγή της σχετικής διάταξης του ΚΠολΔ, το αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης, μαζί με αντίγραφο της διαταγής πληρωμής να επιδίδονται απευθείας στον «Τειρεσία», έτσι ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες αναζητήσεις δικογραφιών αλλά και η κατασπατάληση χρόνου που δεν περισσεύει σε κανένα μας. Επίσης, οι δηλώσεις υπέρ τρίτου που επίσης ταλαιπωρούν συναδέλφους αλλά και πολίτες με την αναμονή αλλά και το χρόνο που απαιτεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας, αντί να γίνεται στα Ειρηνοδικεία και να πρέπει οι συνάδελφοι να στέλνουν ένα φωτοαντίγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ. Να συντάσσεται απευθείας στη ΔΟΥ και να μην έχει εμπλοκή κανένα Ειρηνοδικείο. Για όσες χρειάζεται να εκδοθεί απόγραφο να μπορεί να εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία, με αντίγραφο αυτής που κατάτέθηκε στη ΔΟΥ.

Αξίζει εδώ να γίνει αναφορά και στο θέμα με τις πτωχευτικές αποσφραγίσεις, όπου Ειρηνοδίκες και δικαστικοί υπάλληλοι γυρίζουν πόλεις και χωριά για τη αποσφράγιση καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ. Σύμφωνα όμως με το ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, για τη σφράγιση αυτών είναι αρμόδιος ΜΟΝΟ ο σύνδικος. Να τονιστεί εδώ ότι η σχετική βεβαίωση μπορεί να πάσχει, αφού οι σφραγίδες που τίθενται είναι του συνδίκου και όχι του Ειρηνοδικείου.

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν άμεσα δεν έχουν κανένα κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο και ταυτόχρονα έχουμε εξοικονόμηση εργασιακού χρόνου αλλά και λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών( από φακέλους, ταχυδρομικά έξοδα κ.α

ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ