ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Email: dake.odye@gmail.com facebook: ΔΑΚΕ ΟΔΥΕ

http://dakeodye.blogspot.com

 

 

 

 

Αθήνα, 14.7.2011

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ Ή ΑΠΟ ΔΟΛΟ;

(Με τις μετατάξεις που παραβίασαν κάθε διάταξη νόμου)

   

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

 

Άλλο ένα παιχνίδι σε βάρος του κλάδου και των δικαστικών υπαλλήλων βρίσκεται σε εξέλιξη. Άρχισαν οι μετατάξεις από υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, στα δικαστήρια, αλλά οι διαδικασίες που ακολουθούν οι αρμόδιοι καταστρατηγούν όλες τις διατάξεις των νόμων.

 

Εφάρμοσαν το Ν. 3895/10 που μιλά για μεταφορά προσωπικού κι όχι το άρθρο 19 του Ν.3917/2011που είναι ειδικός νόμος και  επιτρέπεται η μετάταξη στις Δικαστικές υπηρεσίες υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, με προϋποθέσεις που ρητά καθορίζει το παραπάνω άρθρο. Όμως οι αρμόδιοι, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ, 1. αντί για μετάταξη έκαναν μεταφορά προσωπικού, 2. δεν έστειλαν τις σχετικές αιτήσεις στα υπηρεσιακά συμβούλια για να γίνουν οι τοποθετήσεις, αλλά έκαναν μόνοι τους τις τοποθετήσεις, 3. Ενώ ο σχετικός νόμος μιλά για μονίμους δημοσίους υπάλληλους, έστειλαν στα Δικαστήρια και Ι.Δ.Α.Χ, 4. Eίναι  πιθανόν να  έστειλαν εργαζόμενους που έχουν υπερβεί το 50 έτος της ηλικίας τους, κατά παράβαση της σχετικής διάταξης. 5. Ενώ ο νόμος ζητά να έχουν τουλάχιστον 5 ετή υπηρεσία στον προηγούμενο φορέα τους, μετέφεραν στα δικαστήρια εργαζόμενους με χρόνο υπηρεσίας λιγότερο από 5 χρόνια.

 

Τελικά, εν γνώσει τους έκαναν όλες αυτές τις παρανομίες ή στοχεύουν στην ακύρωση της μεταφοράς υπαλλήλων με τελικό αποτέλεσμα, έστω και δια της πλαγίας οδού, την απόλυσή τους; Μήπως τελικός τους σκοπός και στόχος είναι η καταστρατήγηση ή η κατάργηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων; Οι  Δικαστικές Υπηρεσίες χρειάζονται υπαλλήλους, αλλά πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3917/2011 και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

Υπάρχουν άλλωστε τόσοι επιτυχόντες από το Διαγωνισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιμένουν τη δικαίωση, γιατί να καταφεύγουμε σε ημίμετρα  κι όχι σε οριστικές και ουσιαστικές λύσεις στο θέμα των πολλών και σημαντικών κενών στις Δικαστικές Υπηρεσίες; Το θέμα είναι σοβαρό κι έχει να κάνει με τη νομιμότητα άλλα και με το μέλλον δεκάδων εργαζομένων που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο από «Παγκάλιες» τακτικές ασχέτων ή επικινδύνων. Καλούμε το ΔΣ της ΟΔΥΕ να συνεδριάσει έκτακτα για το παραπάνω θέμα (κατά προτίμηση την ημέρα που θα ορισθεί η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης) και να αποφασίσει τη στάση που πρέπει να κρατήσει για το θέμα αυτό .

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΝΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

 

ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ