ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Email: dake.odye@gmail.com facebook: ΔΑΚΕ ΟΔΥΕ  http://dakeodye.blogspot.com

 

Αθήνα, 13.01.2014

 
 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου

Κοιν.: Δ.Σ. Ο.Δ.Υ.Ε. για να αναλάβει δράση για την προώθηση των προτάσεων μας.

 

Κύριε Υπουργέ,

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θ΄αρχίσουν να λειτουργούν σ΄όλη τη χώρα οι επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων του Κτηματολογίου. Στις επιτροπές αυτές προβλέπεται η παρουσία γραμματέα και αναπληρωτή αυτού. Στις κατά το παρελθόν συνεδριάσεις τέτοιων επιτροπών ενστάσεων συμμετείχαν και δικαστικοί υπάλληλοι, μετά από επιλογή τους από τους δικαστικούς λειτουργούς που προέδρευαν αυτών. Η επιλογή των συναδέλφων αυτών έγινε κάτω από άγνωστα κριτήρια και χωρίς να τηρηθεί κάποια σειρά επιλογής ΟΛΩΝ των συναδέλφων στις πρωτοδικειακές περιφέρειες που λειτούργησαν επιτροπές ενστάσεων.

 

Σας είναι επίσης γνωστό, ότι την τελευταία 3ετία οι αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων έχουν μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 30% με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα σε όλους μας. Ζητάμε από εσάς να θεσμοθετηθεί και να ρυθμιστεί νομοθετικά η συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων ως γραμματέων στις επιτροπές ενστάσεων του Κτηματολογίου, μέσα από ενιαία λίστα υπηρετούντων υπαλλήλων ΟΛΩΝ των δικαστικών υπηρεσιών της κάθε Πρωτοδικειακής περιφέρειας της χώρας (Πρωτοδικεία – Εφετεία - Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία, Εισαγγελίες, Εφετών και Πρωτοδικών, Διοικητικών Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων της Χώρας καθώς και Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, ΣτΕ και Γενικής επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων).

 

Αποτέλεσμα της συμμετοχής όλων των δικαστικών υπαλλήλων στις επιτροπές αυτές, θα είναι η ενίσχυση του εισοδήματός τους κατά κάποιο σοβαρό ποσό, (αφού υπάρχει πρόβλεψη αμοιβής για τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων). Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι οι παραπάνω επιτροπές συνεδριάζουν απογεύματα και αργίες. Η συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων στις επιτροπές ενστάσεων θα βοηθήσει και στη συντομότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών των ενστάσεων, αφού είναι γνώστες της τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων.

 

Ευελπιστούμε στην από μέρους σας στήριξη και προώθηση του σχετικού μας αιτήματος.

 

ΔΑΚΕ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ