ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Email: dake.odye@gmail.com facebook: ΔΑΚΕ ΟΔΥΕ  http://dakeodye.blogspot.com

 

 

Αθήνα, 12.07.2015

 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

   Σας παρουσιάζουμε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου από την έλλειψη προσωπικού, αλλά και για τη μη διεξαγωγή διαγωνισμού για την πρόσληψη 100 υπαλλήλων πληροφορικής.

 

   Ζητήθηκε από το Προεδρείο της ΟΔΥΕ να αναρτηθεί η απάν-τηση του Υπουργού στη σελίδα της ΟΔΥΕ, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά αρνήθηκαν.

 

   Έχουμε υποχρέωση να σας γνωρίσουμε κάθε τι που αφορά τις συνθήκες εργασίας αλλά και  τη ζωή μας.

 

       Κατεβάστε το κείμενο της απάντησης.