ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Email: dake.odye@gmail.com facebook: ΔΑΚΕ ΟΔΥΕ http://dakeodye.blogspot.com

 

 

 

 

 

Αθήνα, 05.06.2012

 

Προς: τον κύριο Εισαγγελέα Εφετών Αθήνας

 

Επειδή «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και η αδράνεια πλέον θεωρείται ως αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων, παρακαλούμε όπως στα πλαίσια των δυνατοτήτων που σας παρέχει ο νόμος, να εξετάσετε τυχόν παραλείψεις και έκνομες πράξεις των αρμοδίων του ΕΟΠΥΥ ή αρμοδίων της πολιτικής ή διοικητικής ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Ειδικότερα:

 

Ο ΕΟΠΥΥ ως διάδοχη κατάσταση του ΟΠΑΔ αν και παρακρατά σημαντικό μέρος χρημάτων από όλους μας, το μόνο που μας παρέχει είναι η συνεχής περικοπή παροχών προς εμάς, τα φάρμακα που είναι εκτός λίστας πλέον είναι περισσότερα από αυτά που καλύπτει το ταμείο μας, οι ιατρικές εξετάσεις είναι «ανέκδοτο» και τα φάρμακα, που αποτελούν κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση της πολιτείας να τα παρέχει στους ασφαλισμένους, χορηγούνται μόνο κατόπιν ολικής καταβολής από μέρους μας της ονομαστικής τους αξίας, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη και δυσανάλογη επιβάρυνσή μας.

 

Η ΑΡΝΗΣΗ του ΕΟΠΥΥ να καλύψει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους - ασφαλισμένους, ενώ καταπιεστικά εισπράττει την  καθορισμένη με νόμο ασφαλιστική εισφορά μας και η κατά παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων τους συμπεριφορά και δράσεις των διοικούντων τον Οργανισμό, μας οδηγούν στην εξαθλίωση και αδυναμία αγοράς βασικών φαρμάκων, μας αναγκάζει να ζητήσουμε από εσάς την πρέπουσα συνδρομή για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Για τη  ΔΑΚΕ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Δ.Υ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ   ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ   ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ  Σ.Δ.Υ.Α.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ  ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΕΓΑ

 

Ο  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ