ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 

15/03/2012:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.Α. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ
13/03/2012: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ