ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 280

 

Προς: Τον Γενικό Γραατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, κ. Π Αλεξανδρή

Κοιν: Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, κα. Α. Ελευθεριάδου

 

Κύριε Γενικέ Γραατέα,

Σας παρακαλούε όπως αποστείλετε έγγραφο στην Ο.Δ.Υ.Ε. στο fax 2108826172 και στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες και στα Έισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και στο Κτηατολογικό Γραφείου Ρόδου, για τη χορήγηση της προβλεπόενης από τις διατάξεις του ν.1264/82 (παρ. 1,2 εδ.δ΄ του άρθρου 17, άρθρο 18 και παρ. 1,2,3 του άρθρου 30) συνδικαλιστικής άδειας τεσσάρων  (4) ηερών, την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 12, 13, 14  και 15 Οκτωβρίου 2021, στους αντιπροσώπους συνέδρους των Συλλόγων - Μελών της Ο.∆.Υ.Ε. για να εταβούν και να συετάσχουν στο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό & Καταστατικό Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. που θα γίνει από 13  έως 15  Οκτωβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γιώργος Διαμάντης                             Μαριάνθη Μισαηλίδου