ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020

Αρ.Πρωτ. 165

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων 

 

Θέμα: Αρχαιρεσίες Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

 

Παρακαλείσθε όπως μετά από κάθε εκλογική διαδικασία (εκλογή ΔΣ ή αντιπροσώπων ΟΔΥΕ) αποστέλλετε εγκαίρως στην ΟΔΥΕ (με fax 210-8826172 ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμία ΟΔΥΕ κ. Φώτη Πέρρου fotisperros@yahoo.gr ):

α) Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής,

β) Κατάσταση ψηφισάντων (με υπογραφές),

γ) Πρακτικό Αρχαιρεσιών

δ) Πλήρη στοιχεία των μελών του ΔΣ και των αντιπροσώπων ΟΔΥΕ (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση), στη φόρμα Καρτέλα Συλλόγου που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. 

  

Όποιοι Σύλλογοι έχουν ήδη προβεί σε εκλογές παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου