ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ. 141

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Κοινοποίηση: Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας και τα φυσικά μέλη

 

Παρακαλούμε, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μετατεθούν τουλάχιστον για τον Σεπτέμβριο του 2020, όλες οι από τον Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δικαστικών Υπαλλήλων, όλων των Δικαστηρίων και όλων των  βαθμών κρίσεως.

 

Η μετάθεση αυτή θεωρείται άκρως επιβεβλημένη, λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων με αφορμή το υγειονομικό πρόβλημα της πανδημίας του κορωνοϊού και δεδομένου ότι η τρέχουσα θητεία των αιρετών εκπροσώπων μας στα Συμβούλια αυτά λήγει τον Οκτώβριο του 2020.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου