27/01/2020: Έγγραφο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης [αρ. πρωτ. 113]
23/01/2020: Εκδόθηκε το ΦΕΚ των 94 διοριστέων της 8Κ/2017 Προκήρυξης ως δόκιμων δικαστικών υπαλλήλων με βαθμό Δ΄ προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ, του τομέα Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και του τομέα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά

20/01/2020: Έγγραφο της ΟΔΥΕ απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του 5μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Θράκης σχετικά με αίτημα αποσπάσεων υπαλλήλων [αρ. πρωτ. 109]

09/01/2020: Δελτίο τύπου ΑΔΕΔΥ - Κήρυξη 24ωρης απεργίας και στάσης εργασίας