28/02/2017: Παναττική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 2/3 από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου. Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της ΑΔΕΔΥ
15/02/2017: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΔΥΕ (ορθή επανάληψη και συμπλήρωση ανακοίνωσης) [αρ.πρωτ. 15Α]

25/01/2017: Προκήρυξη (1Κ/2017) πλήρωσης 404 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. (Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή) Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την προκήρυξη

18/01/2017: Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες). Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Πίνακα Θέσεων
18/01/2017: Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Πίνακα Θέσεων