ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 275

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε.

 12-16 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ANAΚΟΙΝΩΣΗ

 Προς: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 αποφασίστηκε η σύγκληση του Kαταστατικού, Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ στη Θεσσαλονίκη με ημερομηνία έναρξης εργασιών την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και λήξης Συνεδρίου με την εκλογή οργάνων της ΟΔΥΕ και αντιπροσώπων της στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021. (Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες του Συνεδρίου θα λήξουν την Παρασκευή το βράδυ 15 Οκτωβρίου 2021).

 

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου και διαμονής των συνέδρων επιλέχθηκε το ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

Ως ημέρα άφιξης των Συνέδρων ορίζεται η Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

 

  Καλούμε τους Συλλόγους Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε., που θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 13 Οκτωβρίου έως και Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace.  

 

  1. Όσοι Σύλλογοι Μέλη της ΟΔΥΕ είχαν  κάνει εκλογές μέχρι 26/11/2018 (ημερομηνία εκλογής του απερχόμενου ΔΣ της ΟΔΥΕ) θα πρέπει να έχουν κάνει ή να κάνουν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους έως και 14/10/2021. 

(Επισημαίνουμε ότι όσοι πρωτοβάθμιοι έχουν πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΔΥΕ πριν από τις  6 / 12 / 2019 θα πρέπει  να επαναλάβουν τις εκλογές μέχρι 14/10/2021, ώστε να έχουν συμμετοχή και στην εκλογή για αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ. Όλες οι διαδικασίες εκλογών για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, πρέπει να γίνονται μέσα στο χρονικό διάστημα της τριετούς θητείας της ΑΔΕΔΥ, συγκεκριμένα από 6 Δεκέμβρη του 2019 έως Δεκέμβρη 2022.

2. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται οι σύλλογοι να αποστείλουν, ΑΜΕΣΑ, με email στο info@madlink.gr, το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής (εκλογής συνέδρων) και οπωσδήποτε την κατάσταση ψηφισάντων, ώστε, ο έλεγχος τους από την ΟΔΥΕ και από την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ, και κατ επέκταση η νομιμοποίηση του κάθε Συλλόγου και των συνέδρων του, να γίνει πριν την έναρξη του συνεδρίου μας. Βεβαίως, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, π.χ. όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής με email, παρακαλούμε τους Συλλόγους να αποστείλουν τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφά τους στα γραφεία της ΟΔΥΕ με courier, στη διεύθυνση ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ.201.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των Συνέδρων να αναγράφονται οπωσδήποτε:

1) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα (Δικηγόρος) του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής,

2) ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου - διορισμού του Δικηγόρου ως Δικαστικού Αντιπροσώπου (Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής) από τον οικείο Δικηγορικό του Σύλλογο. Παρακαλούμε τους Συλλόγους στων οποίων το πρακτικό εκλογής Συνέδρων δεν μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του άνω εγγράφου διορισμού, να στείλουν με email το έγγραφο αυτό, για να το επισυνάψουμε στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και στα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα ελέγξουν οι Επιτροπές Ελέγχου Πιστοποίησης της ΟΔΥΕ και της ΑΔΕΔΥ.

3) ο αριθμός εγγεγραμμένων μελών,

4) ο αριθμός ψηφισάντων.

 

Με την άφιξη σας στο χώρο του Συνεδρίου ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρακαλούμε να έχετε μαζί σας αντίγραφο αυτών των πρακτικών και τις, για οποιονδήποτε λόγο, τυχόν παραιτήσεις τακτικών ή αναπληρωματικών συνέδρων, και σε περίπτωση συνταξιούχων μία βεβαίωση της υπηρεσίας τους.

 

Σημειώσεις:

 

1. Τις γραπτές εισηγήσεις του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. θα τις γνωστοποιήσουμε έγκαιρα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα μας και θα σας κοινοποιηθούν στο συνέδριο.

2. Οι λεπτομέρειες για τα οργανωτικά και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου θα σας κοινοποιηθούν γραπτώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα μας.

3. Όσοι Σύλλογοι έχουν κάνει εκλογές, καθώς και όσοι θα κάνουν, αμέσως μετά την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους, να στείλουν ονόματα συνέδρων καθώς και  τυχόν επιθυμίες τους: α) για μονόκλινο δωμάτιο β) με ποιόν σύνεδρο ή συνοδό (λόγω των μέτρων για την πανδημία μόνο Α΄ βαθμού) επιθυμούν να μείνουν σε δίκλινο.

4. Τα έξοδα των αντιπροσώπων:

Α) Η διαμονή με ημιδιατροφή (πρωινό κι ένα γεύμα ανά ημέρα διανυκτέρευσης και 2 coffee break) θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο της ΟΔΥΕ. (Τα επιπλέον έξοδα διαφορές που προκύπτουν για διαμονή σε μονόκλινο ή σε δίκλινο με συνοδό, θα καλυφθούν από τους ιδίους).

Β) Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο.

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη διαμονή, τη μετακίνηση κ.λπ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ:

 

Για την κατανομή των συνέδρων στα δωμάτια, παρακαλούμε τους συνέδρους και τους Συλλόγους να στείλουν άμεσα στο email: info@madlink.gr κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται (βλ. συνημμένη φόρμα):

 

         το ονοματεπώνυμο των συνέδρων,

         το ονοματεπώνυμο του/της συνέδρου με τον/την οποίο/α επιθυμεί να διαμείνει στο ίδιο δωμάτιο,

         το ονοματεπώνυμο του/της συνοδού με τον/την οποίο/α επιθυμεί να διαμείνει στο ίδιο δωμάτιο,

         τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του/της κάθε συνέδρου για επικοινωνία και αποστολή sms,

         τo email του/της κάθε συνέδρου για επικοινωνία και αποστολή email,

         την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί,

         το είδος [μονόκλινο, δίκλινο ή τρίκλινο] του δωματίου που επιθυμεί να διανυκτερεύσει,

         την ημέρα άφιξης του/της κάθε συνέδρου και συνοδού, ξεχωριστά για τον καθένα,

         τις ημέρες διανυκτέρευσης του/της κάθε συνέδρου ή συνοδού, ξεχωριστά για τον καθένα.

         Διευκρινίζουμε ότι οι Σύνεδροι μπορούν να διανυκτερεύσουν την Τρίτη 12 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μεσημέρι 16 Οκτωβρίου 2021, μετά την ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της ΟΔΥΕ.

         Εάν υπάρχουν αιτήματα για διανυκτέρευση και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 παρακαλούμε να υποβληθούν εγγράφως. Το κόστος θα επιβαρύνει τους ίδιους.

         Παρακαλούμε, επίσης, τους/τις συνέδρους που θα έρθουν στο Συνέδριο αλλά θα διανυκτερεύσουν τυχόν σε δικό τους σπίτι εκτός του ξενοδοχείου, να μας το γνωστοποιήσουν στην ανωτέρω κατάσταση.

 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:

 

α) Τα έξοδα διαμονής, με πρωινό και ένα γεύμα ανά διανυκτέρευση, και 2 coffee break στον χώρο του Συνεδρίου, θα καλυφθούν από το Ταμείο της ΟΔΥΕ.

β) Το κόστος διαμονής των συνοδών θα πληρωθεί από τον κάθε σύνεδρο που μένει με τον συνοδό του με 47 ανά διανυκτέρευση.

γ) Το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε σύνεδρο που θα μείνει σε μονόκλινο είναι 30 για κάθε ημέρα διανυκτέρευσης.

δ) Επισημαίνουμε ότι το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ αποφάσισε για τα έξοδα μετακίνησης και τα οδοιπορικά, να ενισχύσει τον κάθε Σύλλογο με το 50% των εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του ποσού που καταβάλει η ΟΔΥΕ στα μέλη του Δ.Σ. για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου της ΟΔΥΕ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γιώργος Διαμάντης                             Μαριάνθη Μισαηλίδου