ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021

Αρ.Πρωτ. 235

 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη

3. Γενικό Γραμματέα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ.Παναγιώτη Πρεζεράκο

4. Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κ.Μαρία Θεοδωρίδου

 

Κοινοποίηση: Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη

 

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες

Επανερχόμενοι και σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. (αρ.πρωτ.226) εγγράφου αιτήματός μας και με δεδομένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την σταδιακή πλήρη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θεωρούμε ως μία εκ των αναγκαίων προϋποθέσεων για να είναι η επαναλειτουργία αυτή, όσο γίνεται πιο ασφαλής, την προτεραιοποίηση των εργαζομένων στα Δικαστήρια (Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, δικηγόρων) στο Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 

Το αίτημα μας είναι εύλογο, δεδομένου ότι στους χώρους των Δικαστηρίων όλης της χώρας, συρρέουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες διαφόρων και διαφορετικών ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων και είναι αναπόφευκτη η στενή κοινωνική επαφή και ο συγχρωτισμός, δεδομένου μάλιστα ότι η πλειονότητα των δικαστικών κτηρίων της χώρας είναι παλαιάς δόμησης και με ελλιπή ή ανεπαρκή συστήματα αερισμού, κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής.
 

Επισημαίνουμε επίσης, ότι, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το κύριο αίτημά μας για την προτεραιοποίηση των εμβολιασμών, θα πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα εμβολιασμού σε προτεραιότητα (ακόμα και με αναπλήρωση προγραμματισμένων ραντεβού που αναβάλλονται) τόσο για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στα Δικαστήρια, που από τη φύση του αντικειμένου της εργασίας τους, πρέπει υποχρεωτικά να παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία, όσο και για τους εργαζόμενους που κατά την παροχή της εργασίας τους είναι αναγκασμένοι να συναλλάσσονται με κοινό (Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί και Γραμματείς Εδρών, Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί και Γραμματείς Ανάκρισης, Γραμματείς σε Τμήματα χορήγησης πιστοποιητικών κλπ).
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          

Γιώργος Διαμάντης                                  Μαριάνθη Μισαηλίδου