ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Αρ.Πρωτ. 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ

 

Συνάδελφοι,

 

Ένα από τα θέματα που θα έλυνε ο νέος κώδικας δικαστικών υπαλλήλων, που αποτελούσε και πάγιο αίτημα της ΟΔΥΕ, ήταν και η μονιμοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 223 ν. 4798/2021). Τη δεδομένη στιγμή οι έως σήμερα αποφάσεις μονιμοποίησης των συναδέλφων ΙΔΑΧ που έχουν εκδοθεί από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων δεν μπορούν να εκτελεστούν και κατά συνέπεια να αποσταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας που ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία να βρίσκονται σε ομηρία.

 

Γιατί συνέβη αυτό

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 25105οικ./21-5-2021 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα Νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, οριζόταν ρητά μεταξύ άλλων: Αρμόδια Συμβούλια για τη μονιμοποίηση είναι, επί του παρόντος τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων, των Διοικητικών Εφετείων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για τους υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους, όπως αυτά έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2812/2000, μέχρι τη συγκρότηση των Δικαστικών Συμβουλίων κατά το άρθρο 85 του νέου Κώδικα (βλ. άρθρο 229 του νέου Κώδικα).

Επειδή μια εγκύκλιος δεν αποτελεί νομοθέτημα αλλά μόνο δυνατότητα να το ερμηνεύει, στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μια λανθασμένη ερμηνεία εκ μέρους του Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία σε συνδυασμό με την ολιγωρία των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, οδήγησε τη διαδικασία μονιμοποίησης των συναδέλφων ΙΔΑΧ σε Βατερλό!!

Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα, όταν τον Οκτώβριο του 2021 εκδόθηκε η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣτΕ, επί ερωτήματος μονιμοποίησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ του ιδίου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία παρέπεμπε το σχετικό ερώτημα στο Δικαστικό Συμβούλιο ως αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο.

H εξέλιξη αυτή ήταν γνωστή εδώ και μήνες στο Υπουργείο και θα έπρεπε αφενός μεν να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δια του συνδικαλιστικού τους οργάνου, αφετέρου δε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με ξεκίνημα της διαδικασίας από την αρχή ώστε να σταλούν τα ερωτήματα στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Αντί όλων αυτών το υπουργείο συνέχισε, μέχρι πρόσφατα, την αποστολή ερωτημάτων μονιμοποίησης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων (!!!).

 

Συνάδελφοι,

 

Η ΟΔΥΕ παρακολουθεί το θέμα και έχει ήδη προτείνει στους αρμόδιους παράγοντες τρόπους άμεσης επίλυσης (αναλυτικά θα ενημερωθείτε σύντομα με επόμενη ανακοίνωση).

Δεν θα επιτρέψουμε να θιγεί κανένα δικαίωμα συναδέλφου ΙΔΑΧ και απαιτούμε να αντιμετωπιζόμαστε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Η ΟΔΥΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξευρεθεί άμεσα λύση και να  προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία μονιμοποίησης έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πάγιο αίτημα για την ομοιογένεια του κλάδου με την ισότιμη αντιμετώπιση και εξέλιξη των συναδέλφων ΙΔΑΧ.
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου