ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 273

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος εισόδου στα Δικαστήρια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εκδοθείσα Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4206 Β΄/12-9-2021) και την προηγηθείσα σύσκεψη φορέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 

ΠΡΟΣ:

1) Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας

2) Προϊσταμένους Διευθύνσεων των δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας

3) Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων - μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Κοινοποίηση:

1) κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

2) Ενώσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών

3) Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

4) Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη

5) Μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά)

 

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,

 

Με αφορμή την εκδοθείσα Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ4206 Β΄/12-9-2021) με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων της χώρας από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (16/9/2021) και εφεξής, σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών (πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης, βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού τεστ), προκειμένου να εισέρχονται στους χώρους των δικαστηρίων οι φορείς της δικαιοσύνης και οι πολίτες, θα γίνεται από προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security), με τις οποίες θα συνάψουν συμβάσεις οι δικαστικές υπηρεσίες.

 

Η λύση αυτή αποφασίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεσμεύτηκε μάλιστα σχετικό κονδύλιο, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή των Διευθυνόντων τους μεγάλους δικαστικούς σχηματισμούς της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, εκπροσώπου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Προέδρου της ΟΔΥΕ. Κατά τη σύσκεψη αυτή, κοινή διαπίστωση όλων των φορέων ήταν πως δεν μπορούν να αναλάβουν το έργο της φύλαξης και του ελέγχου οι δικαστικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν προσωπικό που να μπορεί να επιτελέσει έναν τέτοιο ρόλο.

 

Επομένως, μέριμνα όλων των δικαστικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η έγκαιρη σύναψη σύμβασης με εταιρείες φύλαξης και υποχρέωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να παράσχει προς τις υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, προκειμένου να πραγματοποιείται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο ο έλεγχος εισόδου στις δικαστικές υπηρεσίες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Μαυρογένης

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων σχέσεων