ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 272

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή του άρθρου 157 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.4798/ 2021/ΦΕΚ68Α΄), για την απλούστευση της διαδικασίας μετάταξης στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ δικαστικών υπαλλήλων που διορίστηκαν με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας

 

Κοινοποίηση: Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας και τα φυσικά μέλη

 

Μετά από αίτημα του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και προσωπική παρέμβαση του Προέδρου του Δ.Σ. προς την νομική υπηρεσία του γραφείου του κ. Υπουργού, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά την ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα περιληφθεί διάταξη με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου πρώτου του Ν.2812/2000 (ΦΕΚ67Α΄), ως προς το άρθρο 157 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.4798/ 2021/ΦΕΚ68Α΄), σε ότι αφορά τη μετάταξη στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ δικαστικών υπαλλήλων, που κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα (24/4/2021), ήταν εγγεγραμμένοι ή είχαν αποφοιτήσει από ιδρύματα της ανώτατης, ανώτερης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Μάλιστα, όπως διαβεβαίωσαν από την αρμόδια νομική υπηρεσία του υπουργείου, η σχετική μεταβατική διάταξη θα αφορά και τις περιπτώσεις εκείνες δικαστικών υπαλλήλων, που είχαν υποβάλει αιτήματα μετάταξης έως 24/4/2021 και εκκρεμούσαν, ενώ θα δίνεται επαρκής χρόνος (πιθανότατα 4 έτη), ισχύος της μεταβατικής  διάταξης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Μαυρογένης

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων σχέσεων