ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2022

Αρ. Πρωτ. 25

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Τα Δ.Σ. όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση συναδέλφων ΙΔΑΧ - Ζητούνται στοιχεία

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε ΑΜΕΣΑ τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία κτλ) συναδέλφων ΙΔΑΧ που δεν έχουν μονιμοποιηθεί, προκειμένου να προβούμε θεσμικά σε ενέργειες.

 Για το  Δ.Σ.της ΟΔΥΕ 

   Ο Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος  Διαμάντης                                     Μαριάνθη  Μισαηλίδου