ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 12/02/2020

Αρ. Πρωτ. 119

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Σας είναι ήδη γνωστό από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, ότι ένα από τα κύρια αιτήματα του κλάδου μας, που είναι μάλιστα σε προτεραιότητα στις εν εξελίξει αυτό το διάστημα κινητοποιήσεις μας, είναι το αίτημα της επέκτασης της μεθόδου ηχογράφησης-αποηχογράφησης σε όλα τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια της χώρας. Άλλωστε είναι εμφανή τα αποτελέσματα που έχει αυτή η μέθοδος σε όσα Πολιτικά Δικαστήρια εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Και αναφερόμαστε στην επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και στην διευκόλυνση του έργου τόσο των Δικαστών, όσο και των Γραμματέων της Έδρας, αλλά και των δικηγόρων και διαδίκων.

 

Η επέκταση της μεθόδου και στις ποινικές δίκες, θεωρούμε ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα να αντιμετωπισθούν πολλά από τα προβλήματα, που αφενός μεν δημιουργούν καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, αφετέρου δε δυσχεραίνουν το έργο των παραγόντων της δίκης (Δικαστών, Γραμματέων, Δικηγόρων). Για να γίνουμε δε πιο σαφείς, με την εφαρμογή της ηχογράφησηςαποηχογράφησης στις ποινικές δίκες:

Α) Αποδίδεται με απόλυτη ακρίβεια η διαδικασία της ποινικής δίκης, γεγονός που διευκολύνει και την αντίστοιχη διαδικασία στα ανώτερα δικαστήρια (β΄βαθμός εκδίκασης),

Β) Ελαχιστοποιούνται οι αμφισβητήσεις ως προς τις μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ διευκολύνονται στο έργο τους οι φορείς της δίκης (Δικαστικοί Λειτουργοί και Δικηγόροι),

Γ) Επιταχύνεται η διαδικασία καθαρογραφής των αποφάσεων, λόγω της σημαντικής διευκόλυνσης του έργου των Γραμματέων της Έδρας.

 

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ως επιτακτική την ανάγκη επέκτασης της διαδικασίας ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών και στις ποινικές δίκες και παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες από μέρους σας ενέργειες, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της χώρας. Με τον τρόπο αυτό θα  συμβάλλετε θετικά για την επίλυση ενός από τα βασικότερα αιτήματά μας, που σχετίζεται άμεσα με τις καθημερινές συνθήκες εργασίας μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της χώρας, θεωρούμε ότι πρέπει να θέσετε σε κατεπείγουσα προτεραιότητα, ακόμα και με πιλοτική εφαρμογή, την καθιέρωση του συστήματος στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, που καθημερινά διεκπεραιώνει σχεδόν τον μισό όγκο δουλειάς όλης της χώρας, αλλά και στο αντίστοιχο δευτεροβάθμιο δικαστήριο το Εφετείο Αθηνών.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου