ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 12 Ιούλιου 2021

Αρ. Πρωτ. 262

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α.28242 οικ./6-7-2021 (ΦΕΚ3015 Β΄/8-7-2021) (κλικ εδώ) των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Δικαιοσύνης, που αφορά την κατανομή σε δικαστήρια και εισαγγελίες ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων για πρακτική άσκηση 12 μηνών κατά την τριετία 2021, 2022, 2023, μέσω συγχρηματοδότησης (Πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).

 

Για το Δ.Σ.

Μιχάλης Μαυρογένης

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων