ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Πρωτοβαθμίους Συλλόγους
 

Σας γνωρίζουμε ότι κατατέθηκαν σήμερα 6/10/2021, στους λογαριασμούς των συλλόγων τα ποσά που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ της ΟΔΥΕ, για αποζημίωση των αντιπροσώπων στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Τα ποσά αυτά, χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου της ΟΔΥΕ, για οδοιπορικά και λοιπά έξοδα των αντιπροσώπων και αποκλειστικά για τη χρήση αυτή.
 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης, η Ομοσπονδία θα συμψηφίσει τα ποσά που χορηγήθηκαν με μελλοντικές πληρωμές (εισφορές- ενισχύσεις) προς τους συλλόγους.
 

Ο Ταμίας
ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ