ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 6 Ιούλιου 2021

Αρ. Πρωτ. 261

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

συμπαράστασης της Ο.Δ.Υ.Ε.

προς τους συναδέλφους

του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

(για τις άθλιες συνθήκες του κτηρίου)

 

Κοινοποίηση:

1) Προς όλα τα Μέσα Ενημέρωσης

2) Προς τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ και τους  Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

       

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. εκφράζει την  συμπαράσταση και την πλήρη στήριξή του στον δίκαιο και όπως φαίνεται μακροχρόνιο αγώνα των συναδέλφων υπαλλήλων του Κτηματολογίου της Ρόδου (βλ. σχετικά: Δελτίο Τύπου 1 και Δελτίο Τύπου 2), για να δοθεί επιτέλους λύση στο κτηριακό πρόβλημα της υπηρεσίας τους.

 

Θα ήταν ήπιος χαρακτηρισμός αν λέγαμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν είναι τριτοκοσμικές. Και παρά τις άθλιες αυτές συνθήκες εδώ και έξι μήνες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, εκτός από την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ αρμοδίων-αναρμοδίων (;) και δυο πρόχειρα ικριώματα. Έτσι οι εργαζόμενοι φορούν κράνη μέσα στο κτίριο, προκειμένου να μην τραυματιστούν από την πτώση των σοβάδων (που συμβαίνει τακτικά), καθώς είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται μέσα στο κτήριο για να ολοκληρώσουν μια απογραφή. Και παρά ταύτα, είναι αβέβαιη όχι μόνο την ημερομηνία αλλά και την προοπτική μεταστέγασης τους, αφού ακόμη δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Καλούμε πρώτα και κύρια τον Υπουργό  Δικαιοσύνης, αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς και παράγοντες (του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου) που εμπλέκονται στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης για τη μεταστέγαση της υπηρεσίας, να πράξουν ΑΜΕΣΑ τα αυτονόητα και να προστατεύσουν πρώτα και κύρια τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των προσερχόμενων πολιτών, αλλά και για να σταματήσει η ταλαιπωρία όσων συναλλάσσονται καθημερινά με την υπηρεσία.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο