ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2015

Αρ.Πρωτ. 11/2015

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 09:30πμ στα γραφεία της ΟΔΥΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Συμπλήρωση του Προεδρείου (θέση Αντιπροέδρου)

 

2) Οικονομικός απολογισμός προηγούμενου Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 4/7/2014 έως 25/10/2014 (ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ.)

 

3) Βαθμολόγιο - Υπηρεσιακά συμβούλια - Εκλογές Προϊσταμένων

 

4) Ορισμός εκπροσώπων ΟΔΥΕ σε μη αμειβόμενη επιτροπή - ομάδα εργασίας που θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για θέματα των Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

5) Επαναλειτουργία του λογαριασμού αλληλεγγύης (με έσοδα από διαιτησίες) που τηρείται στο ΤΕΑΔΥ για ενίσχυση συναδέλφων - Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

 

6) Ταμείο Νομικών

 

7) Ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιων ανενεργών Συλλόγων

 

8) Δικαστικές διεκδικήσεις (176€, αγωγές για μισθολόγιο, επιδόματα αδείας και δώρων, κ.λπ.)

 

9) Τρέχοντα ζητήματα

 

Της ημερήσιας διάταξης θα προηγηθεί η ενημέρωση και για άλλα ζητήματα, με τη διευκρίνηση ότι όσον αφορά στα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ενημέρωση θα γίνεται κατά τη συζήτηση του κάθε θέματος ξεχωριστά.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ