ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 29/05/2015

Αρ.Πρωτ. 19/2015

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

 

Η συνάντηση που ζητήσαμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ώρα 15:00.

 

Καλούμε τα 17 μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να παρευρεθούν στη συνάντηση αυτή, και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει αμέσως μετά τη συνάντηση, στα γραφεία της ΟΔΥΕ.

 

Παρακαλούμε τα μέλη του Δ.Σ. να φροντίσουν να διανυκτερεύσουν στην Αθήνα την Τετάρτη (και όχι την Τρίτη), δεδομένου ότι η συνεδρίαση μπορεί να συνεχιστεί και την επομένη, λόγω του εύρους και της σοβαρότητας των θεμάτων.

 

Για τα θέματα της συνάντησης βλέπε την πρόσφατη επιστολή του Προεδρείου της ΟΔΥΕ την οποία επισυνάπτουμε.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Διαμάντης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Λυμπερόπουλος

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Αθήνα, 8 Μαϊου 2015

Αρ.Πρωτ. 12Α

 

Προς: τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Κοιν.: στον Γ. Γραμματέα, κ. Κωνσταντίνο Κοσμάτο

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός συνάντησής μας»

 

Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε να ορίσετε τη συνάντηση εργασίας μας για την ερχόμενη εβδομάδα, με την παρουσία και του Γ. Γραμματέα, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε μαζί σας στις 20 Φεβρουαρίου 2015, με θέματα:

 

1) Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2009, διαγωνισμός για κάλυψη 100 θέσεων Η/Υ, κάλυψη θέσεων από κινητικότητα και παλαιότερους διαγωνισμούς, προγραμματισμός νέου διαγωνισμού.

2) Βαθμολόγιο Δικαστικών Υπαλλήλων.

3) Εκλογές εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

4) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων.

5) Ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής διαδικασίας.

6) Συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής – ομάδας εργασίας για ζητήματα Δικαστικών Υπαλλήλων και καθορισμός θεμάτων αρμοδιότητας της.

7) Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για κατανομή ωρών υπερωριακής απασχόλησης στις δικαστικές υπηρεσίες.

8) Συνέχιση του προγράμματος άσκησης των δικηγόρων στα δικαστήρια.

9) Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.