ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 29/02/2016

Αρ.Πρωτ. 77/2016

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι,

 

Από σήμερα 29/2/2016 έως και την Παρασκευή 4/3/2016 θα συνεδριάζει, καθημερινά από τις 9.00 πμ στα γραφεία της ΟΔΥΕ, διαπαραταξιακή επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που θα βρίσκονται στην Αττική.

 

Η επιτροπή θα απασχοληθεί με την τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.2812/2000), και ειδικότερα με την αξιολόγηση και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων (αρθ.62 έως και 73 του Ν.2812/00), τροποποίηση η οποία είναι πλέον αναγκαία μετά και την αντικατάσταση των άρθρων 20 και 66 του ως άνω Κώδικά μας (αντικατάσταση με το άρθρο 58 του πρόσφατου ν.4369 (ΦΕΚ 33 ’/27/2/2016) ο οποίος ψηφίστηκε στις 24/2/2016).

 

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, καθώς και ο/η κάθε συνάδελφος, μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016 στα γραφεία της Ομοσπονδίας (fax 210-8826172).

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ