ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 26/06/2015

Αρ.Πρωτ. 29/2015

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 09:30πμ στα γραφεία της ΟΔΥΕ.

 

Κατόπιν της από 23/6/2015 εγγράφου αιτήσεως 11 μελών του Δ.Σ. (άρθρο 23 του Καταστατικού της Ο.Δ.Υ.Ε.) και συνεννοήσεως των παρατάξεων για τον ορισμό της ημερομηνίας με θέματα που αναφέρονται καταρχήν στην αίτησή τους. (κάντε κλικ στο μπλε σύνδεσμο για να δείτε την αίτηση των 11 μελών του Δ.Σ.)

 

Η ημερήσια διάταξη θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015.

 

Η συνεδρίαση θα διακοπεί στις 16:00μμ για την προγραμματισμένη, (κατόπιν προσκλήσεώς του) συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα συνεχιστεί, αν παραστεί ανάγκη, σε χώρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ