ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 25/04/2016

Αρ.Πρωτ. 92

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

ΘΕΜΑ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

 

Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της από 22 Απριλίου 2016 (αρ.πρωτ. 91) ανακοίνωσης, σας επισυνάπτουμε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Λάμπρος Χανδρινός