ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 25/02/2016

Αρ.Πρωτ. 76/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι,

 

παρακάτω θα βρείτε τις τρεις τροπολογίες που πέρασαν στο Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στη Δημόσια Διοίκηση που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή και αφορούν:

η πρώτη, το βαθμολόγιο των Δικαστικών Υπαλλήλων (άρθρα 20 και 66 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων),

η δεύτερη, τις προϋποθέσεις για την εκλογή των αιρετών στα υπηρεσιακά δικαστικά συμβούλια (άρθρο 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων) και

η τρίτη, την αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας (άρθρο 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων).

 

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο με τις διατάξεις σε μορφή .pdf

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

O Πρόεδρος

Γιώργος Διαμάντης

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας

Ανδρέας Πάσχος