ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 24/09/2015

Αρ.Πρωτ. 39/2015

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Κοιν.: Στους συναδέλφους από την προαιρετική κινητικότητα.

 

Συνάδελφοι,

 

μόλις υπογράφηκε από τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ, η πρώτη απόφαση για τη μετάταξη/μεταφορά των 64 συναδέλφων από τους 116 της προαιρετικής κινητικότητας.

Για τους οποίους είχαν τηρηθεί και εξακριβωθεί όλες οι τυπικές προϋποθέσεις (έγκριση από υπηρεσιακό συμβούλιο, έγκριση ή μεταφορά πίστωσης, έλεγχος νομιμότητας τυπικών προσόντων κ.α.).

 

Συνεχίζεται δε η αντίστοιχη διαδικασία και για τους υπόλοιπους 52 συναδέλφους μας, για τους οποίους η ΟΔΥΕ θα επιμείνει να μεταταγούν όλοι, γιατί πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

 

Διευκρινίζουμε ότι οι ως άνω 116 συνάδελφοι, προέρχονται από τη διαθεσιμότητα του 2013 και την κινητικότητα (πίνακας / ανακοίνωση 11Κ/2014 του ΑΣΕΠ, οι οποίοι υπηρετούσαν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).

 

Μάλιστα, οι ως άνω 116 έχουν υποβάλλει αίτηση και επέλεξαν/επέμεναν να έρθουν στα δικαστήρια προαιρετικά...

 

Συνάδελφοι,

Καλώς ήρθατε και καλορίζικοι...

 

Το προεδρείο της ΟΔΥΕ