ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 23/09/2015

Αρ.Πρωτ. 38/2015

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Θέμα: Ασφαλιστικά ζητήματα των μη εγγεγραμμένων στο ΤΑΝ,

είτε γιατί ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μετά την 01.01.1993 και διαγράφηκαν με τον νόμο 3863/2010,

είτε διορίζονται από 01.01.2011 και είναι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αλλά με τον νόμο 3865/2010, ως προς τα λοιπά ασφαλιστικά τους ζητήματα, εξομοιώθηκαν με όσους διορίστηκαν από 01.01.1993.

 

Σχετικά έγγραφα:

 

(α) Η προηγούμενη σχετική ανακοίνωση του προεδρείου της ΟΔΥΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ και καρφιτσώθηκε στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο facebook, με αριθμό πρωτοκόλλου 37/17.09.2015 (πατήστε πάνω στον αριθμό πρωτοκόλλου για να τη διαβάσετε).

(β) Η απόφαση του ΔΣ του ΜΤΠΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β'/1896/08-09-2015 (πατήστε πάνω στον αριθμό του ΦΕΚ για να τη διαβάσετε)

(γ) Οι διατάξεις νόμων: άρθρο 44 παράγραφος 4 ν. 1863/2010, ΦΕΚ τεύχος Α'/115/15.07.2010, και άρθρο 2 ν. 3865/2010, ΦΕΚ τεύχος Α'/120/21.07.2010, (πατήστε πάνω στα ΦΕΚ για να τις διαβάσετε).

 

Συνάδελφοι,

 

Προετοιμάζοντας το ζήτημα για την ερχόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ αλλά και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να παρέμβουμε έγκαιρα πριν την εφαρμογή της άνω απόφασης του ΜΤΠΥ:

 

Από την Παρασκευή 18.09.2015 είμαστε σε επικοινωνία και χθες Τρίτη 22.09.2015, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές, αλλά και σήμερα Τετάρτη 23.09.2015, συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες των δ/νσεων οικονομικού και προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Συζητήσαμε διεξοδικά το ζήτημα που ανέκυψε με το ΜΤΠΥ και την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

Τους ενημερώσαμε με επάρκεια για όλες τις γνωστές και άγνωστες πτυχές του προβλήματος.

 

Ζητήσαμε να μην εφαρμόσουν την άδικη απόφαση του ΔΣ του ΜΤΠΥ, πριν εξετάσουν και εκείνοι, στα πλαίσια των υπηρεσιακών/διοικητικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, τη νομιμότητα της απόφασης του ΔΣ του ΜΤΠΥ, από την ουσιαστική αλλά και από την τυπική της πλευρά.

 

Και, πάντως, σε κάθε περίπτωση ζητήσαμε να μην την εφαρμόσουν άμεσα, ώστε να έχουμε τον χρόνο συγκροτημένης, συλλογικής και συνολικής αντίδρασης και προγραμματισμού συνδικαλιστικών δράσεων προς την πλευρά της Κυβέρνησης αλλά και δικαστικών προσφυγών.

 

Από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητήσαμε, μαζί με μας, με την ΟΔΥΕ, να καταβάλλουν όλοι προσπάθειες, με πράξεις και προτάσεις, από κοινού αλλα και ξεχωριστά ο καθένας από την πλευρά του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και εφικτό στόχο και αποτέλεσμα.

 

Ξεκινώντας από τον μέγιστο και δύσκολο στόχο που είναι η επαναφορά των πραγμάτων στο σημείο που ήταν πριν την απόφαση του ΔΣ του ΜΤΠΥ, δηλαδή, στη μη υποχρέωση εγγραφής των δικαστικών υπαλλήλων στο ΜΤΠΥ, όπως δηλαδή ισχύει και για τους δικαστικούς λειτουργούς.

 

Συνάδελφοι,

 

Διευκρινίζουμε οτι, η απόφαση του ΔΣ του ΜΤΠΥ υποχρεώνει όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου (όχι τους δικαστικούς λειτουργούς) που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΝ και σε κανένα άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα πέραν του Δημοσίου ή του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ και του ΤΕΑΔΥ, να ασφαλιστούν στο ΜΤΠΥ.

 

Και μάλιστα αναδρομικά, από τότε που διεγράφησαν, δηλαδή από τότε που διορίστηκαν και οι παλιοί και οι νέοι!!!

 

Επιμείναμε οτι είναι ΑΔΙΚΗ, παράτυπη και παράνομη η απόφαση του ΔΣ του ΜΤΠΥ, η οποία εκδόθηκε και ερήμην των ενδιαφερομένων και των εκπροσώπων τους (εν προκειμένω της ΟΔΥΕ) με την οποία επεκτείνει (σε όλους τους μη εγγεγραμμένους στο ΤΑΝ) τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά από προσφυγή 17 υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι, πριν έρθουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν μέτοχοι του ΜΤΠΥ...

 

Ήδη από τον Αύγουστο του 2015,

σε εκτέλεση της με αριθμό 5240/2014 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (που οι ίδιοι προκάλεσαν και τους αφορά άμεσα, την οποία αποδέχθηκε το ΔΣ του ΜΤΠΥ κατά την συνεδρίαση του στις 20/04/2015 και αποφάσισε την εγγραφή τους στο ΜΤΠΥ από 01/04/2009),

από τις αποδοχές αυτών των 17 υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γίνονται κρατήσεις (όχι αναδρομικές, προς το παρόν) υπέρ του ΜΤΠΥ, της τάξεως του 4% επί του μικτού βασικού μισθού και 2% ή 1% επί των άλλων επιπλέον τακτικών και έκτακτων αποδοχών τους.

 

Το προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ